ADGSOM1 & ADGMIN1  
       
  LAUNCH OF THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION OF RUKUN NEGARA  
       
  KL SUMMIT 2019  
       
  HAWANA 2018  
       
  AES 2016  
       

 
 
 

Julai 25, 2024 -Khamis

 
  PENYATA KEWANGAN DISATUKAN DIRINGKASKAN TIDAK DIAUDIT BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2023 DAN 2022

Monday 18/09/2023KUALA LUMPUR, 18 Sept (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited (Nasdaq: BANL) (“Syarikat”) telah memfailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) Laporan Akaun Borang 6-K untuk penyata kewangan disatukan yang diringkaskan tidak diaudit bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2023 dan 2022. Sila lihat sorotan kewangan di bawah. 

SOROTAN KEWANGAN 

·  Pendapatan bersih meningkat kira-kira 5.9% atau $64,000 daripada kira-kira $1,089,000 bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2022, kepada kira-kira $1,153,000 bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2023.

·  Keuntungan kasar disatukan Kumpulan bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2023 adalah kira-kira $4,006,000, mewakili sedikit penurunan berbanding enam bulan berakhir 30 Jun 2022 sebanyak kira-kira $4,043,000, perubahan kecil itu disebabkan terutamanya oleh faktor gabungan daripada keuntungan setiap tan bahan api marin yang dijual dan kesan separa diimbangi oleh peningkatan jumlah jualan. Peningkatan dalam jumlah jualan terutamanya disebabkan oleh perbandingan harga bahan api marin purata yang lebih rendah bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2023 berbanding tempoh yang sama tahun lepas dan ditambah dengan peningkatan dalam sumber kewangan yang ada, yang seterusnya, mengukuhkan keupayaan Kumpulan untuk membeli bahan api marin tambahan (dalam jumlah dolar) sebagai hasilnya.

· Disebabkan oleh penurunan harga bahan api marin yang sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan jumlah jualan, hasil disatukan Kumpulan menurun sebanyak kira-kira 18.6% atau $43,741,000 daripada kira-kira $235,696,000 bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2022, kepada kira-kira $191,956,000 bulan. berakhir pada 30 Jun 2023.

· Pendapatan asas dan dicairkan sesaham biasa ialah lebih kurang $0.05.

· Jumlah ekuiti pemegang saham Syarikat meningkat kira-kira $13,202,000 daripada kira-kira $12,112,000 pada 31 Disember 2022, kepada kira-kira $25,314,000 pada 30 Jun 2023.

Untuk butiran laporan akaun bagi penyata kewangan disatukan diringkaskan yang belum diaudit bagi enam bulan berakhir 30 Jun 2023 dan 2022, sila rujuk kepada https://investors.banle-intl.com untuk Borang 6-K yang difailkan dengan SEC pada 14 September 2023.

Perihal CBL International Limited

Ditubuhkan pada tahun 2015, CBL International Limited (Nasdaq: BANL) ialah kenderaan penyenaraian Banle Group, sebuah syarikat logistik bahan api marin yang ditubuhkan di Asia Pasifik yang menyediakan pelanggan dengan penyelesaian sehenti untuk mengisi semula minyak kapal. Pasaran utama Banle Group ialah pasaran Asia Pasifik dengan aktiviti perniagaan yang dijalankan di 55 buah pelabuhan Jepun, Korea, China, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand dan negara-negara lain seperti Turki dan Belgium.

Maklumat dan Pernyataan Prospektif

Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah pernyataan prospektif, berdasarkan sifatnya, tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang ketara. Pernyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan berdasarkan jangkaan semasa Syarikat dan unjuran tentang peristiwa masa depan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, hasil operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan, termasuk jangkaan bahawa tawaran itu akan berjaya diselesaikan. Pelabur boleh mengenal pasti pernyataan prospektif ini dengan perkataan atau frasa seperti “mungkin,” “boleh,” “akan,” “sepatutnya,” “harus,” “dijangka,” “rancangan,” “berhasrat,” “menjangka,” “percaya,” “menganggar,” “meramalkan,” “kemungkinan,” “projek” atau “meneruskan” atau negatif istilah ini atau istilah lain yang setanding. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak secara terbuka mana-mana pernyataan prospektif untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan yang berlaku berikutnya, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif ini adalah munasabah, hal itu tidak dapat memberi jaminan kepada anda bahawa jangkaan tersebut akan betul dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur menyemak faktor lain yang boleh menjejaskan keputusan masa depannya dalam penyataan pendaftaran Syarikat dan pemfailan lain dengan SEC.

CBL INTERNATIONAL LIMITED
(Diperbadankan di Kepulauan Cayman dengan liabiliti terhad)

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi:

CBL International Limited

E-mel: investors@banle-intl.com 

SUMBER: CBL International Limited

--BERNAMA

 
 
 

Copyright @ 2024 MREM . All rights reserved.