ADGSOM1 & ADGMIN1  
       
  LAUNCH OF THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION OF RUKUN NEGARA  
       
  KL SUMMIT 2019  
       
  HAWANA 2018  
       
  AES 2016  
       

 
 
 

November 28, 2022 -Isnin

 
  DAERAH XINCHENG: INDUSTRI LEMBU YANG HEBAT MENJADIKAN PENCERGASAN SEMULA LUAR BANDAR LEBIH HEBAT

Friday 25/11/2022

AsiaNet 98980

Table

Di Pangkalan Pembiakan Lianjiang bagi Projek Pembasmian Kemiskinan bagi Rantaian Seluruh Industri "Bandar raya Lembu Selatan”, lembu sedang makan rumput dengan bersantai.


XINCHENG, China, 25 Nov., 2022 /Xinhua-AsiaNet/--

Penternakan lembu merupakan satu daripada industri utama untuk membasmi kemiskinan di Xincheng, Guangxi. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Daerah Xincheng telah meningkatkan usaha untuk menjalankan strategi bagi "meningkatkan kemantapan pertanian" dan menyokong serta menggerakkan orang ramai untuk membangunkan industri pembiakan lembu. Ini menyatukan pencapaian dalam pembasmian kemiskinan, menyuntik dorongan kepada pencergasan semula luar bandar, dan memajukan pembangunan ekonomi daerah yang berkualiti tinggi. Pada separuh pertama tahun ini, nilai pengeluaran kasar bagi daerah ini menunjukkan satu pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 3.3%, dan nilai pertumbuhan tahun ke tahun bagi pertanian, penternakan haiwan dan perikanan adalah sebanyak 5.3%.

Bertindak mengikut keadaan tempatan dan meningkatkan peningkatan di dalam transformasi perindustrian

Daerah Xincheng, yang terletak di kawasan pergunungan yang mempunyai penggurunan berbatu, adalah agak teruk dari segi keadaan geografi dan lemah di dalam asas industri. Wei Meng, setiausaha bagi Jawatankuasa Daerah Xincheng, berkata bahawa daerah itu memberi keutamaan kepada melanjutkan rantaian industri lembu, mengukuhkan industri peneraju lembu dan meningkatkan nilai tambah bagi industri lembu untuk mencapai kemajuan di dalam pencergasan semula luar bandar.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Daerah Xincheng, mengasaskan usaha mereka di dalam kelebihan dalam industri yang diketengahkan, telah menerima pakai corak pembangunan yang diterajui oleh perusahaan terkemuka, koperasi, pangkalan pengeluaran dan isi rumah petani dan meletakkan 'Bandar raya Lembu di China Selatan', sebuah projek untuk keseluruhan rantaian industri, dengan jumlah nilai pelaburan RMB 1.428 bilion. Selain itu, dengan bandar Silian sebagai wilayah teras, satu rangkaian industri penuh yang terdiri daripada sebuah pusat penyembelihan, sebuah pusat pemasaran, logistik rantaian sejuk dan 5 pangkalan pertanian telah dibina. Ia meliputi semua bandar dan perkampungan pentadbiran, meningkatkan peningkatan bagi transformasi perindustrian.

Meningkatkan hasil dan menjalani kehidupan yang lebih baik melalui kadar hasil yang lebih tinggi

Daerah Xincheng telah membuka saluran-saluran baharu untuk meningkatkan hasil, termasuk penukaran tanah, penanaman padang rumput, pembiakan lembu di setiap isi rumah petani, dan pembiakan lembu gemuk berpusat melalui koperasi, yang membantu orang ramai untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, koperasi dan isi rumah petani boleh memperoleh modal melalui corak pinjaman untuk penternakan lembu, yang terdiri daripada jaminan perusahaan, syarikat ikatan, bank, dan koperasi atau isi rumah. Perkhidmatan di dalam teknologi, pemasaran dan latihan disediakan oleh perusahaan. Setiap koperasi boleh menternak dan memasarkan 300-800 ekor lembu gemuk setahun dan mendapat dividen minimum melebihi RMB 3,000. Selain itu, setiap isi rumah petani boleh memberi makan dan menternak 5-20 ekor lembu, setiap satunya boleh membawa keuntungan lebih daripada RMB 6,000. Isi rumah yang tidak mempunyai tempat untuk menternak lembu boleh menggunakan tanah pajakan untuk penanaman, pertumbuhan dan penuaian padang rumput atau boleh membantu pangkalan pengeluaran dan koperasi untuk menternak lembu, dengan purata pendapatan sebulan RMB 2,500 - 3,000.

Di Daerah Xincheng, yang diketuai oleh 'Bandar raya Lembu di China Selatan', adalah dianggarkan lebih 100,000 lembu daging boleh diternak dalam tempoh satu tahun. Selain itu, lebih 10,000 isi rumah akan menternak lembu, dan lebih 7,000 petani akan melabur di dalam penanaman padang rumput, dengan purata pendapatan tahunan bagi setiap isi rumah melebihi RMB 30,000 dan bagi setiap koperasi lebih daripada RMB 900,000.

Kepentingan yang saling berkaitan melonjakkan ekonomi kolektif di luar bandar

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Daerah Xincheng telah dapati melalui langkah percubaan dan mewujudkan mekanisme kepentingan yang menghubungkan kumpulan itu dan setiap isi rumah ladang, dan ekonomi lembu di bandar dan kampung pentadbiran telah berkembang. Sementara itu, mod pengagihan yang menampilkan faedah minimum dan pengagihan semula dividen telah diguna pakai, yang memastikan keputusan yang membuahkan hasil keuntungan ekonomi kolektif luar bandar dapat dibawa kepada semua penduduk di kampung.

Selain itu, berdasarkan kepada dasar keutamaan, kerjasama di antara Guangxi dan Guangdong, bantuan yang disasarkan dan kelebihan yang lain, Daerah Xincheng telah mencapai kemajuan di dalam membina sistem bantuan berkelompok dan mengembangkan pelaburan di dalam bantuan itu, yang membangunkan ekonomi kolektif luar bandar dengan 'Bandar raya Lembu di China Selatan' dan projek rantaian industri penuh yang lain. Pada tahun 2021, jumlah hasil ekonomi kolektif luar bandar di daerah itu mencecah sekitar RMB 23.2031 juta. Ia diunjur untuk menyaksikan peningkatan tahun ke tahun lebih daripada 7% pada tahun ini.

Untuk langkah seterusnya, Daerah Xincheng akan cuba membina kawasan perniagaan bagi rantaian industri penuh 'Bandar raya Lembu di China Selatan', dan produk akan dijual ke Guangdong, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing, Hunan dan wilayah dan rantau lain yang berdekatan, menjadikan bandar raya rantau daerah khusus ini lebih terkenal kepada rantau lain.
 
Sumber: Jabatan Publisiti bagi Daerah Xincheng
 
Pautan Lampiran Imej:
 
   Pautan: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434816
 
   Kapsyen: Di Pangkalan Pembiakan Lianjiang bagi Projek Pembasmian Kemiskinan bagi Rantaian Seluruh Industri "Bandar raya Lembu Selatan”, lembu sedang makan rumput dengan bersantai.

--BERNAMA

 
 
 

Copyright @ 2022 MREM . All rights reserved.